Deze website wordt beheerd door SportsImproVR.

Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan SportsImproVR persoonsgegevens over u
verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. SportsImproVR
zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy
Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde
persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de
gegevensverwerking door SportsImproVR met betrekking tot deze internetsite, over het
gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw
persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

SportsImproVR verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite ten
behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en
beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te
ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u
op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de
internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt
aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat SportsImproVR via deze internetsite bijzondere
persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige
overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin SportsImproVR wel tracht
dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden
verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere
persoonsgegevens aan SportsImproVR uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven
gebruik van deze gegevens.

Cookies

SportsImproVR (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die
namens SportsImproVR opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan
het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht,
vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die
verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren
en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Daarnaast
worden cookies gebruikt om u op bepaalde geselecteerde webpagina's assistentie te kunnen
verlenen via chat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch
aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen
door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van
links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met SportsImproVR

Indien u geen marketinginformatie van SportsImproVR wenst te ontvangen, kunt u dat
kenbaar maken via een online verzoek

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van
gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het menu
Over ons

Wijzigingen Privacy Statement

SportsImproVR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy
Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.